Op 31 maart zijn de bomenplanters begonnen met de aanplant van nieuwe bomen aan de Bessemoerstraat. Deze bomen komen in de plaats van de kastanjebomen die er jarenlang hebben gestaan. Dat waren al mooie grote bomen, die ieder voorjaar volop in bloei stonden en de straat op deze manier een mooi en warm aanzien gaven. Helaas leden deze kastanjes aan de gevreesde kastanje ziekte en moesten verdwijnen tot verdriet van veel Tuinwijkers. Die ziekte zorgde er voor dat de laatste jaren veel van deze bomen in de stad verdwenen zijn. Vooral de bomen aan de singels hadden er zwaar onder te lijden en moesten gekapt worden.
 
Mooie nieuwe bomen
Een aantal buurtbewoners zijn met medewerkers van de gemeente in overleg gegaan en daaruit is een keuze gemaakt van bomen die aan de Bessemoerstraat het beste geplant kunnen worden. Datzelfde gebeurde een aantal jaren geleden ook in de Radijsstraat. Daar zijn 57 bomen geplant verdeeld over11soorten, waardoor er over een langere periode bomen in bloei staan. Hierover is toen ook overleg gepleegd met gemeente waarna we een lijst met namen van bomen kregen die geschikt voor de straat zijn. Hieruit is in gezamenlijk overleg een keuze gemaakt. Later in het jaar komen daar verschillende herfstkleuren en vruchtjes of zaden bij, zodat ook over een langere periode iets van kleur te zien is. Bovendien kunnen vogels zich aan de zaden van een aantal bomen waaraan vruchten zitten, zoals lijsterbes en meelbes smullen van de zaden. Bomen zijn belangrijk in de menselijke samenleving .Elke boom die leeft, is iets waardevols. Hij is de goedkoopste stof en de meest effectieve filter voor vergif. Als zuurstofleverancier garandeert hij ons overleven. De Romeinse schrijver Plinius (24-79 n. Chr.) schreef in zijn 'Geschiedenis van de natuur: ' Bomen en bossen zijn het grootste cadeau waarmee de natuur de mens heeft begiftigd.' Helaas wordt daar tegenwoordig heel anders over gedacht. Nu staan bomen de vooruitgang en profijt in de weg. Ze vallen ten prooi voor aanleg van wegen, nieuwe wijken en andere, vergezochte redenen. Voor veel mensen heeft een boom geen betekenis meer. Gelukkig zijn er in de Bessemoerstraat 5 soorten mooie nieuwe bomen geplant verdeeld over 15 bomen. Dat zijn de volgende soorten: Goud Es, Sierkers, Rode Esdoorn, Amberboom en Scharlaken eik.
 
Storm
De nieuwe bomen kregen het op hun eerste dag al zwaar te verduren, want het stormde. Gelukkig kreeg ik net op tijd in de gaten dat de nieuwe bomen gearriveerd waren, zodat ik er bij kon zijn om deze blijde gebeurtenis fotografisch voor de eeuwigheid vast te leggen. Er werd druk heen en weer gereden met een grote shovel om de bomen op hun standplaats te brengen. Gelukkig zijn het niet van die piepkleine boompjes, maar al flinke exemplaren. Ongeveer 8 á 10 meter hoog. We hopen dat deze bomen een lang leven beschoren zijn en niet ten prooi vallen aan vernielzucht en vandalisme. Bij ons mooie nieuwe buurthuis en een mooi park horen nu eenmaal mooie bomen.
 
Iedereen de komende tijd veel wandel-en fietsplezier
Luit Dijkstra
 
Literatuur: 'vreugde beleven aan bomen'
Uitgeverij Helmond- Helmond
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden