Bessemoerstraat
In oktober 2015 zal de gemeente een begin maken met het voorbereiden van de aanleg van een hogesnelheids-fietspad over de Bessemoerstraat en het Wilgen­pad richting het Zernike-terrein. Dit traject dient nu al als fietsroute voor vooral studenten vanuit de binnenstad naar Zernike. In het kader van het gemeente­lijke fiets-promotiebeleid moet dit traject voor de fietser een “hoogwaardiger” karakter krijgen zodat het nog aantrekke­lijker wordt. Het huidige traject is wat smal en vooral de bestrating in de Bessemoer­straat wordt als wat fietsonvriendelijk ervaren. De gemeente heeft ambtenaar Kees Muller, die ook al projectleider voor het Bessemoerpark was, aangewezen als projectleider voor dit fietspad. Zijn taak is o.a. om ook met de georganiseerde bewoners in de Tuinwijk en vooral de direct aanwonenden te overleggen over een goede inpassing van het fiets­traject door de wijk.
Het is duidelijk dat er verschillende knelpunten voor het gebruik van het nieuwe fietspad zijn. Zo vormt de Bessemoerstraat ook een parkeerplek en vooral een oversteekplek voor bewoners, waaronder kinderen, naar het Bessemoer­park en Buurtcentrum TuinPad. Vervolgens is de kruising met de Wilgen­laan een gevaarlijk punt. En dan komt het Vensterschoolcomplex in zicht, waarvan er nu vanaf het schoolplein een directe over­steek naar de naastgelegen sportvelden is. Uiteindelijk volgt dan de kruising met de Eikenlaan, nu al een beroerd punt, dat lastig met hoge fietssnelheid veilig te pas­seren is. De Wijkvereniging Tuinwijk gaat er vanuit dat aanliggende bewoners zich zeker zullen melden om met Kees Muller mee te praten over hoe dit complexe probleem aan is te pakken. Creatieve ideeën zullen zeker welkom zijn voor deze lastige situatie!
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden