Op 22 april j l heeft de gemeenteraad de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 vastgesteld en op 24 juni j l. het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De gemeente is begonnen met de voorbereiding, verdere uitwerking en uitvoering van de diverse projecten. Voor de Tuinwijk en nabije omgeving gaat het om de fietsoversteek over Eikenlaan/park Selwerd, het verbreden van het fietspad in Park Selwerd, het verbeteren van de Bessemoerstraat en het fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd. Klik hier voor de volledige tekst van de Collegebrief
  • Fietsoversteek Eikenlaan. Deze fietsoversteek is de drukste oversteek in de zgn. ‘Slimme Routes naar Zernike. Nu wordt onderzocht of overstekende fietsers hier voorrang kunnen krijgen. Dit onderdeel van het project is nu in de definitieve ontwerpfase: een verkeersplateau waarbij de fietser voorrang heeft op het verkeer op de Eikenlaan. Verschillende partijen (waaronder de politie en het OV-bureau) zijn geen voorstander van voorrang voor de fiets op deze plek. Men vreest onveilige situaties waarbij de doorstroming, vooral voor het busverkeer, ernstig wordt geschaad. Deze overwegingen worden meegenomen in het definitieve voorstel. Planning: Deze fietsoversteek is verbeterd voor aanvang van het nieuwe studiejaar (begin september 2016).
  • Fietspad door Park Selwerd. Er komt een voorlopig ontwerp van de verbreding van het fietspad door Park Selwerd. Een optie is om het bestaande fietspad en voetpad om te draaien. Naast het huidige voetpad is namelijk meer ruimte beschikbaar voor een verbreding dan naast het huidige fietspad. Ook hoeven dan veel minder bomen gekapt te worden. Deze optie wordt verder uitgewerkt. Uiteraard is overleg met de omwonenden. Planning: De verbreding is gerealiseerd voor aanvang van het nieuwe studiejaar.
  • Fietsstraat Bessemoerstraat. Voor de Bessemoerstraat wordt op dit moment een ontwerp gemaakt voor een fietsstraat. Daarbij krijgen fietsers prioriteit en auto's een ondergeschikte rol. In het voorjaar 2016 moet deze fietsstraat gereed zijn.
  • Fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd. De aanleg van een fietspad parallel aan de spoorlijn tussen de Pegasusstraat en de Klaas de Vriezestraat is gereed voor het Nationaal Fietscongres op 1 en 2 juni in Groningen. De planning van dit project is grotendeels afhankelijk van het project woningbouw Paddepoel-Zuidoost en wordt daarop afgestemd, omdat het fietspad in de openbare ruimte van deze woningbouwlocatie ligt. Het overleg met de omwonenden vindt binnenkort plaats.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden