Artist impression Onderdoorgang Eikenlaan Schetsontwerp Onderdoorgang Eikenlaan
(Bron Raadsvoorstel Gemeente Groningen) De gemeente wil de Eikenlaan in Selwerd veiliger maken. Op het kruispunt Eikenlaan – Wilgenpad komt een verdiepte auto-onderdoorgang en een bijna gelijkvloerse ‘fietsbrug’ (zie afbeeldingen). Dit betreft eerst een haalbaarheidsonderzoek. Het Wilgenpad is onderdeel van de slimme fietsroute Zernike. Op de kruising Eikenlaan/Kastanjelaan (bij Winkelplein Selwerd) komen verkeerslichten. De verkeerslichten op de kruising Eikenlaan/Elzenlaan verdwijnen. Daar komt wel een middengeleider zodat fietsers en voetgangers er veilig de Eikenlaan kunnen oversteken. 
UPDATE: Behandeling van het raadsvoorstel is in de Raadscommissie Beheer en Verkeer van 11 juli: Klik Hier 
U kunt gebruik maken van het inspreekrecht. Men krijgt daarvoor maximaal drie minuten. De totale inspreektijd per vergadering is maximaal een kwartier. Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor de vergadering aan te melden bij de commissiegriffier.
Het betreft nog concept ontwerpen. De verdere uitwerking van de maatregelen willen de gemeente nog nader bespreken met bewoners(organisaties) en andere partijen waarbij ze verbeterpunten kunnen verwerken in de ontwerpen.
Zie voor meer informatie de de gemeentewebsite: https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/457404
Klik op de afbeeldingen voor vergroting
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden