Nieuwjaarsreceptie Tuinwijk 2019 2 Nieuwjaarsreceptie Tuinwijk 2019 13
Op woensdag, 16 januari jl. werd in Buurtcentrum TuinPad de Nieuwjaarsreceptie van de Wijkvereniging Tuinwijk en de Wijkraad Paddepoel gehouden. In totaal verschenen er zo’n ruim 70 bezoekers. Naast bewoners en enkele gemeenteambtenaren waren er ook gemeenteraadsleden van GroenLinks, de SP en de PVV aanwezig. De bijeenkomst werd opgeluisterd door het Huis- Tuin- en Keukenkoor o. l. v. wijkbewoner Liesbeth van Hoffen. Reinder Gooijaarts en Nicole van den Burch hadden voor de hapjes gezorgd.
Foto's aanklikken, meer foto's op Facebook
Wijkraad-voorzitter Derk den Boer vertelde kort iets over de projecten, die in Paddepoel, vooral in en rond het winkelcentrum op stapel staan. En hij vestigde nog even extra de aandacht op het aparte overleg- en ontwikkelingsmodel in Paddepoel, waarbij losse bewoners, het bestuur van de Wijkraad, gemeenteambtenaren en soms enkele ondernemers gezamenlijk plannen voor de wijk ontwikkelen. (De zg. Co-creatie).
Derk Jaap Bessem vertelde iets over de ontwikkelingen in de Tuinwijk. Volgens hem lijkt op het eerste gezicht de wijk een heel rustige oase tussen twee grote wijken, waar wel veel aan de hand is (Selwerd en Paddepoel). In werkelijkheid dreigt er ook een soort tweedeling tussen bewoners, die veel kansen hebben en meedoen aan alle ontwikkelingen in de samenleving en anderen, die deze kansen veel minder hebben of minder grijpen. Daarbij verwees hij nog eens naar het zg. WIJS-onderzoek door studenten in de wijk, waaruit bleek, dat 20% van de huishoudens van een zeer laag inkomen moet rondkomen en zelfs rond de 50% van de kinderen in armoede opgroeit. Eigenlijk zou Buurtcentrum TuinPad een van de plekken moeten zijn om te helpen de effecten hiervan op te vangen, maar helaas is daarvoor de goede vorm nog niet helemaal gevonden.
Derk Jaap bedankte Aukje Atsma, die er overigens niet was, nogmaals voor haar 10-jarig eindredacteurschap van de Tuinfluiter. En deed een oproep voor een opvolger, die zowaar snel resultaat had in de vorm van de aanmelding van Anneke Femme als nieuwe redacteur.
 Coördinator Lee Smale van Buurtcentrum Tuinwijk presenteerde de resultaten van een soort belevingsonderzoek naar het functioneren van TuinPad en de suggesties voor aanpassingen en verbeteringen. Het opmerkelijke hierbij is wel, dat zo’n 4 jaar geleden bij de opening van het gebouw iedereen vol lof over de architectuur en de inrichting was. (Hoewel een enkeling dacht, dat het gebouw binnen niet af was gemaakt). Nu wordt het juist een vrij ontoegankelijk en wat kil gebouw gevonden, waarvan niet altijd duidelijk is wat er te doen is. Meer verlichting, meer kleur en een terras bij de nu geplaatste speeltoestellen was een van de suggesties. Dat terras was overigens een “”oud””plan, dat moest wachten op de speeltoestellen. Voor het bestuur, de “”staf””, het WIJ-team en de gemeente is er dus duidelijk nog werk aan de winkel. Ideeën voor en hulp bij activiteiten zijn ook zeer welkom.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden