Paddepoelsterbrug
Het College van B&W heeft de raad op 22 mei geïnformeerd over de huidige stand van zaken m.b.t. de vervanging van de bruggen over het v Starkenborghkanaal, onder meer de Paddepoelsterbrug. De Paddepoelsterbrug zou na 2023 vervangen worden maar deze werd 26 september 2018 echter aangevaren. Daarna is de brug niet gerepareerd of vervangen. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de (voormalige) Paddepoelsterbrug vanwege veiligheidseisen niet terugkomt. Fietsers en voetgangers moeten nu een flinke omweg maken. Het gaat hier om een woonwerk/studie, recreatieve en cultuurhistorische verbinding. Het college heeft daarom bij Rijkswaterstaat aangedrongen op tijdelijke maatregelen met een goede en veilige verbinding voor fietsers en voetgangers, met name voor fietsende kinderen als uitgangspunt, aldus het College in de Collegebrief "Stand van zaken aanpak bruggen Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl" . De betrokken overheden (drie gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat) zoeken nog naar oplossingen voor de korte en voor de langere termijn. Dit vergt meer tijd dan eerst werd gedacht. 

In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat de veiligheidseisen op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl aangescherpt, mede vanwege de aanvaringen met bruggen die er in de afgelopen jaren zijn geweest. Een brug met middenpijler voldoet niet aan de in 2018 vastgestelde functionaliteit. De vaarweg is op dit deel te smal en dat belemmert het scheepvaartverkeer. Daarmee is het terugplaatsen van de brug volgens Rijkswaterstaat op lange termijn onwenselijk: de situatie was niet veilig en met het terugplaatsen van de brug blijft de onveilige situatie bestaan. Rijkswaterstaat start, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en provincie, daarom een nieuwe zgn variantenstudie naar de mogelijkheden voor een nieuwe brug. Deze studie moet volgend jaar gereed zijn. Voor deze studie komt dit najaar eerst een plan van aanpak.

Deze informatie staat 
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden