Fruitstraat Streetview parkeren
De gemeente heeft, op advies van de politie,  een parkeerverbod ingesteld in de Fruitstraat (buiten de parkeervakken) tegen belemmering van bredere voertuigen zoals brandweer of gemeentereiniging.
Motivering
De Fruitstraat bestaat uit een rijbaan van ongeveer 4,5 meter breed en heeft 35 parkeervakken aan weerszijden. Een enkele auto die op de rijbaan parkeert in plaats van in de vakken, kan zorgen voor belemmeringen voor brede voertuigen. Vanuit de afdeling Stadsbeheer is gemeld dat geparkeerde auto’s buiten de vakken de toegang belemmeren. Aangezien parkeren op het trottoir niet toegestaan is blijft er te weinig ruimte over voor het passeren van de vuilniswagen en ander zwaar verkeer. De gemeente ziet daarom aanleiding tot het instellen van een parkeerverbod in de Fruitstraat.
Met het instellen van een parkeerverbod in de Fruitstraat van ca. 195 meter mogen bestuurders hun voertuig niet meer parkeren op de rijbaan en/ of buiten de parkeervakken. Daardoor blijft de ruimte vrij voor de containerwagen om de ondergrondse containers te kunnen legen.
Het besluit dient het volgende doel zoals genoemd in de Wegenverkeerswet Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
Besluit
Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het instellen van een parkeerverbod aan de Fruitstraat door het plaatsen van borden E01 – parkeerverbod – uit bijlage 1 van het RVV 1990 tussen de Fruitstraat - K. de Vriezenstraat en tussen de Fruitstraat - Bessemoerstraat. Zie bijgaande situatieschets. 
 
Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de publicatiedatum (zie onder): zie https://gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken
Klik hier voor de officiële Bekendmaking (Datum publicatie 8 juli 2022)Situatieschets
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden