GAK-gebouw_Dierenriemstraat_met_RABO-toren_achtergrond
De Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Groningen gaf tijdens een zogenaamd Stadsdeeloverleg van de wijkraden in Noordwest op18 november een toelichting bij een grootschalig studentenhuisvestingplan in Groningen.

Een van de plannen betreft de bouw- en verbouw van een complex studentenwoningen naast de Tuinwijk, nl op de plaats van het voormalige G.A.K.-gebouw op de hoek van de Dierenriemstraat en de Pleiadenlaan. Dit in combinatie met de verbouw van de Rabotoren op de hoek van de Zonnelaan en de Pleiadenlaan..

RABO-torenStedelijk wil men opvier plekken in totaal 4500 studenten-woningen realiseren, te bouwen door woningbouwcorporaties.
Genoemde plek is er een van, waar al gauw tussen de 250 en 350 studenten te huisvesten zijn. Andere plekken zijn de Reitdiepzone, het huidige kantoor van de Sociale Dienst en omgeving en het CIBOGA-terrein.
Klik op de foto's om te vergroten. Druk eerst op F11

1200_RABO-toren_links_en_GAK-complex_rechtsOp genoemde plek naast de Tuinwijk zal in principe het GAK-complex gesloopt worden en de RABO-toren verbouwd worden. Volgens de Dienst RO/EZ zullen er ook wat voorzieningen in het complex komen en er wordt gedacht aan de aanwezigheid van een professionele huismeester. In Paddepoel is men niet echt blij met dit project, maar wanneer het goed wordt ingepast in de wijk en er vroegtijdig overleg plaats vindt met de omgeving en er tenslotte inderdaad voldoende huismeesters en andere voorzieningen zijn (denk aan voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen bijvoorbeeld), dan is er mogelijk te praten over het plan. Voorlopig denkt de bewonersorganisatie in de Tuinwijk er het zelfde over.

De Dienst RO verwacht, dat door de bouw van 4500 studenteneenheden (officieel jongerenhuisvesting genoemd) er veel studenten uit de gewone woonwijken worden weggetrokken. Dit zou uit onderzoek naar het studentenwoongedrag zijn gebleken. De studenten die nu buiten de stad wonen en dagelijks forensen blijven dat volgens deze onderzoeken doen. Daarom zou het plan een bijdrage leveren aan de oplossing van studentenwoonproblemen in de Groningse stadswijken.

De realisatie gaat overigens nog enige jaren duren. Veel vervolgonderzoek is nodig, zodat mogelijk pas over 3 a 4 jaar ergens zo'n studentencomplex verrijst.
Derk Jaap Bessem.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden