Dit is de website van de Tuinwijk in de stad Groningen.
De website wordt door de Wijkvereniging Tuinwijk, de bewonersorganisatie in deze wijk on line gehouden.
 

Indeling website

De website bestaat uit een aantal onderdelen, die in de groene balk aangeduid zijn. Onder Buurtcultuur vindt u informatie op het gebied van kunst en cultuur in de wijk. Verder de geschiedenis van de wijk in tekst en met de fotopagina ook in beeld, met veel materiaal uit de vorige eeuw. De Radijsstraat is hierbij wat  oververtegenwoordigd. In de Studentenbuurt resp. Concoordiabuurt zijn tgv de renovatie de meeste bewoners uit de voorafgaande periode tijdelijk of definitief vertrokken of de fotoalbums zijn al al ingepakt voor de komende verhuizing. 
Verder zijn er video's over de wijk te vinden
Met "Contact"" kunt u oa via de webmaster van deze website reageren op de informatie op deze site. Hier vindt u alle contactgegevens van organisaties voor en in de Tuinwijk, voorzover bekend.
De overige onderdelen spreken voor zich.
 
Bericht verlopen.
In sommige gevallen is een bericht na een bepaalde datum verlopen. bijv. aankondiging van een vergadering, aanmeldingsdatum voor een kursus. In dat geval verdwijnt een bericht automatisch van het scherm.
 
Tuinfluiter
U kunt de inhoud van de wijkkrant Tuinfluiter terugvinden, voorzover artikelen al niet eerder op de website gepbuliceerd zijn. De nieuwsberichten van de wijkwebsite en de Tuinfluiter komen voor een  deel overeen. De wijkkrant biedt 4 of 5 keer per jaar de gelegenheid om informatie voor de wijk te publiceren en is beperkt in het aantal pagina's. De website biedt doorlopend gelegenheid daartoe en kent vrijwel geen beperkingen in de beschikbare ruimte. De afgelopen tijd zijn rubrieken uit oudere Tuinfluiters van de afgelopen jaren, tot omstreeks 2003, gedigitaliseerd.
 
Gemeente en wijkwebsite
De wijkwebsite valt onder de portefeuille van de burgemeester. De gemeente Groningen heeft de investering in de techniek en bijbehorende technische ondersteuning bekostigd. Evenals bij 22 andere wijkwebsites. De gemeente beschouwt wijkwebsites als een mogelijkheid om de communicatie met bewoners te verbeteren en om een bijdrage te leveren aan de samenhang in de wijk. Alle wijkwebsites zijn redactioneel onafhankelijk van de gemeente. Ook instellingen die werkzaam zijn in de wijk bijv. de Huismeesters vinden de wijkwebsite belangrijk voor de communicatie met de wijk.
 
Redactie
Op het moment  is Jan Arnold de webmaster, daarbij geassisteerd door Liesbeth van Hoffen en Derk Jaap Bessem.
We hopen, dat de website "Tuinwijk Natuurlijk" natuurlijk zal bijdragen aan nog meer onderlinge communicatie en verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

De Websiteredactie.

Alle foto's van de Tuinwijk: klik hier

Co

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden