GemeentegroningenlogoDe renovatie van de woningen in de Studentenlaan, Vindicatstraat, Magna Petestraat en Flankeurspoort is afgerond. Nu is de buitenruimte aan de beurt. Omdat de straat toch open moet voor nieuwe riolering kan ook de verouderde straatinrichting worden aangepakt.

Een werkgroep van bewoners en gemeente heeft een voorstel gemaakt voor de nieuwe inrichting. Daarin maakt het oude woonerf weer plaats voor trottoirs en een rijbaan. Auto's parkeren langs het trottoir, in de trottoirs komen nieuwe bomen. In de Vindicat- en de Magna Petestraat komt éénrichtingsverkeer vanwege de ruimte. Verhoogde plateaus in de straat beperken de snelheid. De Flankeurspoort blijft bestemd voor spelende kinderen, de inrichting wordt samen met het opbouwwerk bedacht.

Over dit voorstel kunt u nu uw mening geven in het kader van de inspraak. Plan en tekeningen liggen vanaf 26 maart 2010 gedurende vier weken ter inzage op twee plaatsen:
- het Loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gedempte Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, en bij
- het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00-16.00 uur, overige werkdagen 9.00 tot 16.00 uur, op donderdagen bovendien van 18.00 tot 20.00 uur.

Wilt u op het inrichtingsplan een inspraakreactie geven dan kan dat tot en met 22 april. U kunt uw reactie sturen aan de dienst RO/EZ, afd. IGG, postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Groningen, 25 maart 2010

(Redactie) Downloaden inrichtingsplan: Klik op icon Inspraakversie Herinrichtingsplan Studentenbuurt maart 2010 (881.28 kB)

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden