Honden_aan_de_lijnIn december 2010 heeft heeft de gemeente aan alle hondenbezitters en bewonersorganisaties een voorstel voorgelegd over nieuwe hondenuitlaat- en uitrengebieden in stad. Op deze mail zijn bijna 600 aanvullingen en opmerkingen binnengekomen. Op dit moment worden al deze reacties bekeken en waar mogelijk verwerkt.
Er tekent zich een duidelijke lijn af in de reacties: veel mensen geven aan moeite te hebben met het aanlijngebod en vinden dat er in hun wijk te weinig uitrengebieden staan ingetekend.

Meer en grotere uitrengebieden
Uit de reacties kwam naar voren dat veel hondeneigenaren ontevreden zijn over het aantal hondenuitrengebieden. Ook de omvang ervan is wat veel mensen betreft ontoereikend. De gemeente wil hondenbezitters tegemoet komen door aan de hand van de binnengekomen suggesties de locaties voor hondenuitren- en uitlaatgebieden nog eens zorgvuldig te bekijken en waar mogelijk te verruimen.
Bij het zoeken naar de nieuwe uitren- en uitlaatgebieden staat het aanlijngebod niet ter discussie; deze regel is al geruime tijd van kracht in de gemeente Groningen.

Nieuwe hondenregels gaan later in
Het afwegen, bespreken en inpassen van nieuwe suggesties is een tijdrovende klus. Daarom gaan de nieuwe regels (hondenpoep opruimen, opruimmiddel mee) later in dan de oorspronkelijk geplande 1 maart. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels nu op 1 mei 2011 ingaan, behalve in de Korrewegwijk en De Hoogte, daar zijn deze spelregels al ingevoerd.

Hoe gaat het nu verder?
De gemeente werkt nu aan een nieuwe indeling van de hondenuitlaat- en uitrengebieden. Alle hondenbezitters en de bewonersorganisaties ontvangen een kaart met de hondenuitlaat- en uitrengebieden in hun wijk, plus een overzicht van de spelregels. Daarop kunt u dan opnieuw reageren. U ontvangt dan ook weer antwoord van ons.
Kijk voor meer informatie over de regels in uw wijk bij het uitlaten van honden op www.mijnwijk.groningen.nl en klik op het woord hondenbeleid.

(Bron: gemeente Groningen)
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden