wandelen_voor_wateractie_2010_in_Julianaschool_OverveenVele bewoners in Tuinwijk en Paddepoel waren verrast met de actie Wandelen voor Water (in Afrika) zeker na de berichtgeving over de oneigenlijke inzameling voor Japan (zie onderaan). De Wijkraad Paddepoel heeft  contact gezocht met Obs "de Pendinghe" in de Vensterschool Paddepoel-Selwerd Tuinwijk en de actie blijkt bekend te zijn. Er is afgesproken met de school dergelijke aktie's in het vervolg tijdig kenbaar te maken via de wijkkranten en en de wijkwebsites.

Wandelen voor water:
Vrijdag 25 maart doet de bovenbouw van Obs "de Pendinghe" mee met de actie "Wandelen voor water". De afgelopen weken hebben de kinderen van de Pendinghe geld ingezameld. Jaarlijks organiseert Stichting Aqua for All een landelijke campagne onder de naam "Wandelen voor Water". Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 ervaren wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater te komen: gemiddeld 6 kilometer wandelen met 6 liter water.
Doel van "Wandelen voor Water" is dat kinderen zich bewust worden van de waterproblematiek in de wereld. De school besteedt vooraf en tijdens de week van ´Wandelen voor Water" hier aandacht aan.

Via de foto boven (aanklikken) zie u een voorbeeld van een Wandelen voor Wateractie in Overveen in 2010

Oneigenlijke collecte Japan
Onlangs werd in Paddepoel en mogelijk in Tuinwijk door kinderen gecollecteerd voor Japan . Daarbij wordt gebruik gemaakt van een intekenlijst van de Pendinghe. Bij deze school was echter niets bekend over deze geldinzamelingsactie. Er is hier sprake van oneigenlijk gebruik van het papier van de school. De school betreurt dat deze collecte op deze wijze heeft plaatsgevonden en heeft een aantal kinderen kunnen achterhalen. Er blijken meerdere kinderen buiten deze school betrokken geweest te zijn bij deze collecte. Als er geldinzamelingsacties zijn laat de school u dit voortaan weten. Het reeds ingezamelde geld zal door de schoolleiding bestemd worden voor een goed doel.
De buurtagent is ook op de hoogte.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden