Buurtconcierge_Jannes_Harkema_Tuinwijk_verwijdert_weesfietsenHet kabinet heeft besloten om flink te bezuinigen op het budget voor re-integratie (terugkeer naar arbeidsmarkt) en de sociale werkvoorziening. In Groningen werken nu 1514 mensen in een gesubsidieerde baan, die grotendeels betaald wordt uit het re-integratiebudget van het Rijk. De gemeente zal tot 2015 ongeveer 2/3 van de bijdrage uit dit budget kwijtraken. Nu heeft de gemeente € 57 miljoen, over vier jaar 21 miljoen. Het College van B&W ziet geen andere mogelijkheid dan het afbouwen van de gesubsidieerde banen in de periode tot 2015.

Mensen in een gesubsidieerde baan zijn vaak werkzaam in dienstverlening voor vrijwilligersorganisaties zoals bewonersorganisaties , het beheer bij sociaal-cultureel werk in buurtcentra, bij culturele instellingen zoals het museum, en ook OOG-Televisie. In scholen werken ze vaak naast de conciërge of als klasse-assistent. Intussen is gebeleken dat het bedrag in 2015 niet 13 miljoen is maar 21 miljoen ivm een dubbeltelling. Het is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de plannen van de gemeente.

Uitzending op OOG-radio
Op 8 april was op OOG-radio een gesprek met Elly Pastoor (Wethouder Sociale Zaken), Peter Rutgers (directeur WerkPro, waar ca 500 mensen werken in een gesubsidieerde baan), Rosita van Gijlswijk (Raadslid SP) en enkele werknemers. Peter Rutgers coördineert de werkgevers van gesubsidieerde banen. Rosita van Gijlswijk is zeer betrokken en voerde afgelopen maanden talloze gesprekken met betrokkenen. Ook is gesproken met enkele werknemers. Klik hier om de uitzending terug te luisteren. (na ca 3,5 minuten begint het gesprek)

Demonstratie
Gesprek_met_wethouder_Ellie_PastoorDe raadscommissie Werk en inkomen besprak 13 april de bezuinigingsvoorstellen van het College. Videoverslag: klik hier en dan op Agendapunt B2.
Voorafgaand aan de raadscommissie Werk en Inkomen was om 14.00 uur een demonstratie vanaf de Ossenmarkt naar de Grote Markt. Wethouder Ellie Pastoor was ook deelnemer in de demonstratie als protest tegen de kabinetsmaatregelen en als oproep om tot creatieve oplossingen te komen, zo verklaarde zij op OOG TV. De Wijkvereniging Tuinwijk onderschrijft de demonstratie. Foto's demonstratie : Klik hier of de Diaserie. Persbericht gemeente: Klik hier
Klik op de afbeelding rechts voor het interview met de wethouder

Meer informatie (aanklikken)
Groningen Sociaal en Leefbaar
Een aantal instellingen hebben zich verenigd in het Het Platform Groningen Sociaal en Leefbaar. Namelijk de ondernemingsraden van WerkPro (buurtconciërges, kringloopwinkels, ondersteuning bewonersorganisaties), Stichting WeerWerk,Veiligheidszorg Groningen en St.Toevluchtsoord. FNV Lokaal, ABVAKABO, FNV Bondgenoten, AOB, Behouden Huis, Goudgoed, Simplon Jongerenhotel, Sociaal Buurtbeheer, Stallingen, Veiligheidszorg Groningen (Stadswachten), Werkgroep Vluchtelingen Vrij.
Groningen_Sociaal_en_leefbaar

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden