Klankbordgroep_Bessemoerstrook_18_april_2011_2Op maandag 18 april kwam voor de derde keer de Klankbordgroep voor de herinrichting van de Bessemoerstrook in Buurtcentrum Tuinwijk bij elkaar. Er waren 12 bewoners uit Tuinwijk en Paddepoel Zuid-Oost. Daarnaast stadsecoloog Wout Veldstra, opbouwwerker Evert Dagelet en landschapsarchitect Leo Dijkstra. (onderaan vindt u het raadsvoorstel!)
Klik op de foto's, druk eerst op F11
Klankbordgroep_Bessemoerstrook_18_april_2011_4Ook vertegenwoordigers van De Huismeesters, Nijestee en projectleider Ingrid Bolhuis waren aanwezig. Eerst hield de architect van De Huismeesters een presentatie over de plannen voor de 32 rug- aan rug- woningen, die in plaats van de huidige school op de hoek van de Bessemoerstraat en de Klaas de Vriezestraat zullen verrijzen. Deze woningen in de sociale huursector, bedoeld voor starters zullen bestaan uit drie bouwlagen, met daarin een huiskamer, keuken, drie slaapkamers en een open dakterras. Op het resterende dak komen zonnepanelen. de woningen krijgen geen tuin, want het hele toekomstige Bessemoerpark kan als tuin fungeren. Aan weerskanten van het complex komen fietsenbergingen; tussen het complex en de Bessemoerstraat de voorlopig geplande 32 parkeerplaatsen.

Groene_vingers_Stadsdeel_NoordwestHierna presenteerde landschapsarchitect Leo Dijkstra de grote context, waarin de ontwikkeling van het Bessemoerpark moet plaatsvinden; de groene vinger, die vanuit de Ommelanden als een zoveel mogelijk ecologisch beheerde zone de stad in moet steken om een verbinding te leggen met het Noorderplantsoen. Dit alles ook geïllustreerd met foto's van flora en fauna, die in deze vinger, dus mogelijk ook in het Bessemoerpark een plaats kan vinden.
Vervolgens werden de aanwezigen in twee groepen opgedeeld, waarbij groep 1 zich boog over de functies en globale inrichting van het park en groep 2 over de concrete, vooral ecologische invulling.

Klankbordgroep_Bessemoerstrook_18_april_2011_3Groep 1 maakte uiteindelijk een soort plattegrond, waarin de functies in het nieuwe park werden ingetekend. Het park is bedoeld voor alle leeftijden, maar wel voor de bewoners uit de Tuinwijk en Paddepoel Zuid-Oost. Het buurtcentrum wordt hierbij nog steeds naar het noorden, richting Van Lieflandschool opgeschoven. In de zone, die hier direct aan grenst kunnen de speelplek, de voetbalkooi ,mogelijk een waterparetij en ruimte voor het spelen met de materialen uit de spelcontainer een plaats krijgen. Ook fkan hier het verbindingspad tussen Tuinwijk en Paddepoel Zuid-oost gaan lopen. Meer naar het zuiden is er dan ruimte voor rust en verblijfplekken met wat verspreide speelelementen en min of meer wilde grasvelden en lage grond-begroeiing, waarin de ecologie tot zijn recht kan komen. De ingangen van het park zouden duidelijk gemarkeerd moeten worden met speciale begroeiing o.i.d.

Klankbordgroep_Bessemoerstrook_18_april_2011Groep twee maakte een hele lijst van planten, dieren en een waterloop, waarbij van het regenwater, dat van de nieuwe huizen komt gebruik wordt gemaakt. Beide groepen vroegen aandacht voor het accentueren van het hoogteverschil met de Bessemoerstraat; op die manier kan de positie van de Hondsrug in de Tuinwijk nog eens extra aangetoond worden.

Klankbordgroep_Bessemoerstrook_18_april_2011_5Toen de twee groepen weer bij elkaar kwamen, bleek dat het een en het ander in principe goed in elkaar te schuiven was. Dat is overigens nu de taak van de landschapsarchitect om dat ook werkelijk te doen. Op 30 mei komt de Klankbordgroep weer bij elkaar om het resultaat van deze vervlechting te bekijken.

Derk Jaap Bessem.

Meer informatie: Klik hier
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden