Wat vooraf ging
In november had de Wijkvereniging een brief gestuurd aan B&W over het uitblijven van de financiering voor het veranderen van de Bessemoerstrook in een parkachtige groene zone. In zijn antwoord heeft burgemeester Wallage bevestigd, dat het nog steeds de bedoeling is van de Bessemoerstrook een beter aangelegde groenzone te maken. In die zone moeten wel een aantal voorzieningen behouden blijven. Er is zelfs een projectleider voor aangesteld, dhr. K. Mulder. Die heeft de taak om ook de omringende bewoners uit de Tuinwijk en Paddepoel bij het project te betrekken.

Op het Heel de Buurt-overleg in de Tuinwijk van 24 februari kwam een delegatie van de gemeente in de vorm van K. van der Helm en K. Muller (Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische zaken) om over de herinrichting van de Bessemoerstrook te praten.

Verdeling geld
Kees van der Helm begon ermee op te merken, dat wanneer de gemeente geweten had wat het gevolg was geweest van de wijze waarop het geld van het Nieuw Lokaal Akkoord over Paddepoel en Tuinwijk verdeeld is, men dat toch mogelijk anders zou hebben gedaan.
Maar de situatie is nu eenmaal zoals hij gelopen is en nu moeten we zien er het beste van te maken. De gemeente zal in ieder geval voorzien in de financiering van een nieuwe, groene basisinrichting van de Bessemoerstrook in de vorm van een parkachtige ruimte. Men hoopt, dat op basis hiervan de betrokken bewoners ook mee willen denken en mogelijk, wanneer van toepassing, uit de wederzijdse Nieuw Lokaal Akkoordbudgetten nog bij willen dragen aan enige extra aankleding of verfraaiing, zodat het toch een meer aantrekkelijk gebied tussen Paddepoel en Tuinwijk oplevert.

Stedenbouwkundige aspecten
De projectleider K. Muller gaf vervolgens uitleg over de stedenbouwkundige situatie van de huidige Bessemoerstrook. Daarbij werd gemeld, dat het A-college binnenkort helemaal leeg komt en dan beschikbaar is voor sloop. De eigenaar, projectontwikkelaar Trebbe heeft aan de woningbouwcorporatie Nijestee opdracht gegeven om voor een beperkt deel van het huidige schoolterrein een gebouw te ontwerpen met een sociaal-maatschappelijke functie.
Wat dit zou kunnen zijn bleef vaag. Wel is duidelijk dat aan een complex van maximaal 6 verdiepingen (is 18 meter hoog) wordt gedacht.

De voormalige Wilgenborgschool blijft in ieder geval nog staan tot in 2012. Daarna is sloop in principe mogelijk. Er ontstaat dan een doorlopend groen terrein.

Overleg met bewoners
Voor de zomer van 2009 wil dhr. Muller samen met geïnteresseerde bewoners uit Tuinwijk en Paddepoel een visie op de hele strook maken. Welke functie moet hij voor beide wijken krijgen? Welk type inrichting hoort daarbij?. Wat de gemeente betreft moet de strook in ieder geval goed bereikbaar zijn vanuit beide wijken en ook een verbinding gaan vormen tussen Paddepoel en de Tuinwijk.
Hierop werd door bewoners gereageerd met o.a. op te merken, dat de Tuinwijk vooral behoefte heeft aan een recreatie en speelzone met een enigszins ""ruig"" karakter. Geen keurig aangeharkt parkje. Voetbal, panna en basketbal moet mogelijk blijven.

Jeugdcentrum blijft
Ook kwam de positie van Jeugdcentrum Tuinwijk ter sprake. Dit zou een ideaalplan weleens flink in de weg kunnen staan. Maar het was de gemeente duidelijk dat afbraak alleen acceptabel is indien elders in de Bessemoerstrook voor gelijkwaardige vervanging wordt gezorgd. Mogelijk in de begane grond van het nieuwe apartementengebouw.

Op basis van deze uiteenzetting zullen drie bewoners uit Paddepoel en drie uit de Tuinwijk met de gemeente nu een conceptvisie voor de Bessemoerstrook opstellen.

bessemoerstrooknoord900
Luchtfoto Bessemoerstrook
Klik op de afbeelding om op de fotopagina de luchtfoto's van de Bessemoerstrook (en Tuinwijk voor de renovatie Concordiabuurt) te bekijken. Druk dan de F11 Toets voor volledig scherm.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden