Noorderstation_2
Op 19 mei jl. presenteerde dhr. Rob van Vliet , beleidsambtenaar bij het Regiotramburo geheel nieuwe plannen voor de herinrichting van het Noorderstation en directe omgeving. De presentatie was in de eerste plaats bedoeld voor de bestuursleden van de bewonersorganisaties van Selwerd , Tuinwijk, De Hoogte-Selwerderwijk en de Noorderplantsoenbuurt.
Maar zowaar hadden ook een paar zeer frequente bezoekers van het Noorderstationcafé en mevrouw KIKI de locatie weten te vinden.

De presentatie was opmerkelijk, omdat een paar maanden geleden het nieuwe inrichtingsplan voor het Noorderstationsgebied al een keer door de Raad was vastgesteld. Maar sinds dat moment hebben zich zoveel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan; dat een nieuwe visie op het stationsgebied zeer dienstig leek. Zo had de Klankbordgroep Noorderstation ontdekt, dat een essentieel voetpad tussen de twee stationspleinen in de plannen geheel verdwenen was. Andere stedenbouwkundigen kwamen in relatie hiermee tot de conclusie, dat de onderdoorgang onder het huidige station voor de hele combinatie tram, bus,auto, fiets en voetganger eigenlijk te smal is.
Daarbij werd ook vastgesteld, dat er nu een kans is het station van een transparantere architectuur te voorzien en bv. ook liften aan te brengen.

Om een begin te maken met het nadenken over een geheel nieuwe inrichting van het gebied werden er 4 verschillende concepten gepresenteerd.
Twee, waarbij het huidige stationscafé apart, los op het noordelijke plein komt te staan en twee, waarbij het Noorderstationscafé op de huidige plek wel een draai van 45 graden maakt en zeer duidelijk aan weerskanten onder het station gaat uitsteken. Bij een van deze twee alternatieven kan de juist vernieuwde de keuken van het café geheel in tact blijven. Daarbij werd meteen duidelijk gemaakt, dat de nieuwbouw van de caféhuisvesting geheel door het Trambureau betaald zal gaan worden. Dat was aanleiding voor de cafébezoekers om de verzamelde 300 protesthandtekeningen toch maar niet bij het Trambureau af te leveren.

In alle varianten (ook wanneer het oude plan toch nog gehandhaafd zou blijven) moet een groot deel van het stationsgebied tot 75 cm afgegraven worden om de tram onder het viaduct door te krijgen.
De nieuwe plannen voorzien in een veel betere overstap tram-bus en plek voor twee liften.

Het volledige document downloaden
Voor het overige verwijzen we naar de beamerpresentatie. Klik hier (Presentatie Noorderplantsoenbuurt, 20 Mb, als u geen snelle internetverbinding heeft kan het even duren).
Derk Jaap Bessem..

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden