Donderdag, 13 maart werd in het Reitdiepcollege aan de Eikenlaan de informatieavond over tramlijn 1 gehouden voor de wijken Paddepoel, Selwerd en de Tuinwijk. Dat trok geen overweldigende belangstelling, er waren zo'n 25 mensen aanwezig. Zoals bekend gaat het om het traject Hoofdstation, Grote Markt, Boterdiep, Noorderstation, Kastanje- en Eikenlaan naar universiteitsterrein Zernike.
De gemeente Groningen verwacht uiteindelijk in 2020 een aantal van 29000 reizigers per dag te vervoeren op dit traject, waarvan zo'n 18000 studenten.  Wethouder Karin Dekker benadrukte nog eens, dat ook studenten stadjers zijn en grootschalig bijdragen aan de economie en werkgelegenheid in de stad Groningen. Het is ook juist deze combinatie van studenten en andere stadjers in deze tram die tramlijn 1 rendabel maakt. Daarom is als eerste voor dit traject gekozen.

Meerdere aanwezigen bleven studenten als een aparte groep zien, die best op de fiets naar Zernike kan. Daar is helemaal geen tram voor nodig. Zij bleven pleiten voor een trolley- of ander soort bus.
Een bus is volgens deze bewoners ook flexibeler, die kan bij stremming een blokje om rijden, een tram niet. Karin Dekker benadrukte echter juist de betrouwbaarheid op lange termijn van een tram. Zo'n lijn ligt er voor minstens 100 jaar. Dat geeft zekerheid en lokt daarom veel economische ontwikkeling langs het traject uit. Dat bewijst ervaringen in andere steden.

In Noordwest zelf zijn de knelpunten:

  • Het parkeren op de Kastanjelaan.
  • De bocht Kastanjelaan/Eikenlaan
  • De Eikenlaan zelf
  • De onderdoorgang bij de ringweg.
  • Bewoners zullen hun auto niet meer op de Kastanjelaan kunnen parkeren.De gemeente heeft hier nog geen oplossing voor. Er volgt nader overleg met de bewoners en de wijkraden om een oplossing te zoeken.
  • Een deel van de flat op de hoek van de Kastanjelaan/Eikenlaan moet afgebroken worden. Met al de betrokken bewoners is al twee keer overlegd. Uiteraard wordt hier gewerkt aan een goede herhuisvesting.
  • De Eikenlaan is nu al een drukke weg. Veel bewoners zijn bang dat met de tram (hoewel op een vrije baan) de rest van het verkeer helemaal vast komt te zitten, inclusief brandweer en ambulances. De gemeente denkt op basis van verkeersonderzoek, dat dit mee zal vallen. Toch pleiten veel bewoners voor een aansluiting van de Iepenlaan op de noordelijke ringweg, zodat de Eikenlaan ontlast wordt. Ook nu weer wees wethouder Dekker dit idee praktisch zonder enige inhoudelijke argumentatie af. Omdat er wel veel voorzieningen langs de Eikenlaan liggen zal er wel gewerkt worden aan veilige oversteekplaatsen. Ook hierover volgt nader overleg met de bewoners en de wijkraden.

Enkele bewoners pleitten ervoor de eerste halte op het Zerniketerrein te verplaatsen naar de Zonnelaan zelf, om zo meer "gewone stadjers"in de tram te krijgen. Dit stuitte echter op allerlei verkeertechnische problemen, zodat de gemeente bij haar voorstel blijft.

Tenslotte werd nog voor betere overstapmogelijkheden op het Noorderstation gepleit. Van bus naar tram zal wel gaan, maar met name de trein blijft een soort bergbeklimming vereisen om op het perron te komen. Wethouder Karin Dekker schetste een verre toekomst ,waarbij mogelijk light-railtreinen bij het Noorderstation de spoorweg verlaten en als tram door de stad gaan. Voor het overige "nam zij het probleem mee".

Derk Jaap Bessem

Aanvullende informatie
Op de fotopagina zijn de meeste dia's van de presentatie ondergebracht. Klik hier. (afbeeldingen aanklikken en druk F11 toets voor groter beeld)
Website www.regiotram.nl.,website www.tramgroningen.nl/; petities tegen de tram: klik hier
Foto's informatie-avond: klik hier
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden